Για τον καταναλωτη

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Nόμος 2251/94 ] [ Για τον καταναλωτη ][ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ]
 

 WB00750_.gif (19387 bytes)          WB00750_.gif (19387 bytes)       WB00750_.gif (19387 bytes)


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Γενικοί Όροι Συναλλαγών
Ποιος μπόρεσε να διαβάσει τα “ψιλά” γράμματα; Πόσο δεσμευτικοί είναι οι για τον καταναλωτή οι όροι που περιέχονται στο έντυπο που σας έδωσαν ότι κάνατε μια ασφάλεια ζωής; Όταν πήρατε ένα κινητό τηλέφωνο; Όταν κάνατε ένα ταξίδι; "Όταν ταξιδεύετε με μια αεροπορική εταιρία;
Όλοι αυτοί οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελοντικών συμβάσεων ονομάζονται Γενικοί Όροι Συναλλαγών . Είναι οι όροι που δεν μπορείς να διαπραγματευτείς και να τους αλλάξεις: θα πρέπει να τους αποδεχθείς για να πάρεις τηλέφωνο, διαφορετικά δεν παίρνεις!!!
Ο νόμος προβλέπει ότι αυτοί οι όροι ακόμα και αν τους έχει υπογράψει ο καταναλωτής, είναι άκυροι και δεν τους δεσμεύουν “εφόσον έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων σε βάρος του καταναλωτή”
Ποιοί μπορεί να είναι τέτοιοι όροι; Ο νόμος αναφέρει ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις π.χ. που επιφυλάσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο ή συνεπάγονται παραίτηση το καταναλωτή από τα δικαιώματα του κ.ο.κ.
Αν λοιπόν υπάρχει ένας τέτοιος καταχρηστικός όρος, τότε δεν σας δεσμεύει γιατί είναι άκυρος. Οι υπόλοιποι όροι, όμως, της σύμβασης είναι απόλυτα έγκυροι και εφαρμόζονται, αφού η ακυρότητα αφορά μόνο το συγκεκριμένο όρο και όχι το σύνολο της σύμβασης|
Συμβάσεις Εκτός Εμπορικού Καταστήματος
Θα σας έχει τύχει να σας σταματήσουν στο δρόμο για να σας πουλήσουν μια εγκυκλοπαίδεια, να σας χτυπήσουν την πόρτα του σπιτιού σας για να σας πουλήσουν ένα σετ μαγειρικά σκεύη. Σ'αυτές τις περιπτώσεις έχουμε συμβάσεις που καταρτίζονται με πρωτοβουλία του προμηθευτή χωρίς πρόσκληση από τον καταναλωτή, έξω από το εμπορικό κατάστημα.
Οι συμβάσεις αυτές είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή εφόσον
• α. δεν καταρτισθούν με έγγραφο
• β. δεν αναφέρουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση
• γ. δεν αναφέρουν τον τρόπο πληρωμής
• δ. δεν αναφέρουν το δικαίωμα υπαναχώρισης του καταναλωτή
Ο καταναλωτής ακόμη και αν υπέγραψε μια τέτοια σύμβαση, έχει δικαίωμα υπαναχώρισης χωρίς να χρειάζεται να αιτιολγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν επιθυμεί την εκτέλεση της σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό όμως θα πρέπει να ασκηθεί:
• α. σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών
• β. με συστημένη επιστολή
Εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω ο καταναλωτής αποδεσμεύεται από τη σύμβαση που υπέγραψε και δεν έχει καμμία υποχρέωση.

Συμβάσεις από Απόσταση
Με την ανάπτυξη των επικοινωνιών άρχισαν να εμφανίζονται και οι νέες τεχνικές πωλήσεων από απόσταση π.χ. με το ταχυδρομείο, την τηλεόραση ακόμη κα μέσω του Internet.
Ο νόμος προβλέπει ότι αυτές οι συμβάσεις είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή εφόσον αυτός δεν ενημερώθηκε κατά τρόπο σαφή για τα ακόλουθα:
• α. την ταυτότητα του προμηθευτή
• β. τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας
• γ. την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το ΦΠΑ, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
• δ. τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης
• ε. τη διάρκεια ισχύος της πρότασης για σύναψη σύμβασης , και
• στ. το δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής ακόμη και αν παρήγγειλε τα προϊόντα και τα παρέλαβε, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς συνέπειες μέσα σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση.

Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση

Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή δεν σταματούν μόνο στην πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ο νόμος προβλέπει ότι ο προμηθευτής έχει υποχρεώσεις τόσο κατά όσο και μετά την πώληση, όπως:
• Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.
• Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με μακρά διάρκεια (διαρκών καταναλωτικών αγαθών) ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή γραπτή εγγύηση στην ελληνική γλώσσα.
• Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται την επισκευή ή βραδύνει υπερβολικά, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του · προϊόντος με νέο ή αναστροφή της πώλησης
• Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη τη διάρκεια για το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό
• Ο προμηθευτής καινούριων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής τους

Ευθύνη του Παραγωγού για Ελαττωματικά Προϊόντα

Αν όλα πάνε καλά θα απολαύσετε τη χρήση του προϊόντος που αγοράσατε χωρίς προβλήματα. Μερικές φορές όμως τα προϊόντα έχουν ελαττώματα που μπορούν να σας προκαλέσουν ζημιά π.χ. από μια ηλεκτρική συσκευή που δεν έχει γείωση μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία με απρόβλεπτες συνέπειες στην υγεία και τη ζωή σας.
Ποιος ευθύνεται γι'αυτές τις ζημιές από ελαττωματικά προϊόντα;Ο νόμος είναι σαφής. Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός, επιθέτοντας σ'αυτό την επωνυμία το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα. Την ίδια ευθύνη με το παραγωγό έχει και ο εισαγωγέας του προϊόντος.Ως ζημιά που αποκαθίσταται θεωρείται η ζημιά λόγω θανάτου ή σωματική βλάβης καθώς και η βλάβη ή
Η προθεσμία για να διεκδικήσετε αποζημίωση είναι 3 χρόνια από την πρόκληση της ζημιάς.

Διαφήμιση
Η διαφήμιση θα πρέπει να πληροφορεί και να ενημερώνει τον καταναλωτή και δεν πρεέπει να προκαλεί πλάνη στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και εξαιτίας της πλάνης να επηρεάζει την οικονομική τους συμπεριφορά. Μια τέτοια διαφήμιση θεωρείται παραπλανητική και απαγορεύτεται από το νόμο. Επίσης απαγορεύτεται και κάθε διαφήμιση που προσβάλλει τα χρηστά ήθη (αθέμιτη διαφίμηση)
Απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από τις 7 π.μ έως τις 10 μ.μ.
Απαγορεύεται να διακόπτονται από διαφημιστικά μυνήματα:
• οι εκπομπές διάρκειας κατώτερης των 30'
• οι τηλεοπτικές ειδήσεις και τα ντοκιμαντέρ
• τα θρησκευτικά προγράμματα ή τα προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά
Αν σας ενοχλεί ένα διαφημιστικό μύνημα;
• Σημειώστε την ώρα μετάδοσης, το όνομα του προιόντοας και σταθμό που το μετέδωσε. Αν πρόκειται για γραπτό μύνημα κόψτε το απόκομμα.
• Επικοινωνήστε με το ΚΕΠΚΑ για να σας ενημερώσει με ποιο τρόπο μπορείται να στραφείτε κατά του διαφημιζόμενου.

Ενώσεις Καταναλωτών
Ο νόμος αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να οργανώνονται σε συλλογικούς φορείς που ονομάζονται ενώσεις καταναλωτών. Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.
Οι ενώσεις καταναλωτών σύμφωνα με το νόμο:
• εκπροσωπούν τους καταναλωτές
• ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές
• αντιπροσωπεύουν δικαστικά τους καταναλωτές|
• ασκούν συλλογικές αγωγές για λογαριασμό των καταναλωτών
Οι ενώσεις των καταναλωτών|
• έχουν ίδια έσοδα από τη δραστηριότητα τους
• απαγορεύεται να χρηματοδοτούνται από ιδιώτες ή επιχειρήσεις
• απαγορεύεται να διαφημίζουν επιχειρήσεις
Η ένωση καταναλωτών αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο βιβλίο ενώσεων καταναλωτών που τηρείται σε κάθε νομαρχία. Το ΚΕΠΚΑ είναι η πρώτη αναγνωρισμένη ένωση καταναλωτών (Α.Μ.:1), σε όλη την Ελλάδα.

Φιλικός Διακανονισμός Καταναλωτικών Διαφορών
Σε κάθε νομαρχία υπάρχει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:
1. Ένα δικηγόρο, που ορίζεται από τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο, ως πρόεδρο
2. Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου.
3. Έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών
Η επιτροπή κρίνει κατά το ισχύον δίκαιο εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος και τα πορίσματα της κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους. Στην επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί κάθε καταναλωτής με αίτηση του για επίλυση της διαφοράς.Δε χρειάζεται παράσταση δικηγόρου και η όλη διαδικασία διεξάγεται ατελώς.

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών
Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών προβλέπεται από το νόμο ότι είναι το συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Εμπορίου (ήδη Υπουργού Ανάπτυξης). Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών εκφράζει τις θέσεις των καταναλωτών για θέματα προστασίας των καταναλωτών, υποβάλλει προτάσεις για την προώθηση των συμφερόντων τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και εκδίδει γνωμοδοτήσεις σε καταναλωτικά θέματα και ιδίως για όλα τα νομοσχέδια και τις διατάξεις που αφορούν τους καταναλωτές.
Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών αποτελείται:
α. εννέα εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών
β. δύο πρόσωπα με ειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προστασίας του καταναλωτή
γ. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
δ. έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοικητικής Επιτροπής Δημοσίων Υπαλλήλων
ε. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών στ.έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων
στ. έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
ζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων
η. έναν εκπρόσωπο της Κεντρική Ένωσης Δήμων και Κοινωτήτων Ελλάδας, και
θ. το διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου.

Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Οφέλειας (ΔΕΚΟ)

Η Επιτροπή Καταναλωτών ΔΕΚΟ προβλέπεται από το νόμο ότι είναι αρμόδια να προβαίνει σε προτάσεις και υποδείξεις προς τις ΔΕΚΟ για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρειών τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Απαρτίζεται από:
α. το Γενικό Γραμματές του Υπουργείου Εμπορίου ως πρόεδρο
β. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
γ. δύο εκπροσώπους των καταναλωτών που προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και
δ. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας που προτείνονται από αυτήν.

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3821241
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΤΟΝΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 3801507
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3837982
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3805280
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΩΣΤΑΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3302708
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΩ 3841773
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3841773
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 3841773
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3817613
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΑΤΣΗ ΜΑΙΡΗ 3843046
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 3817032

 

 Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών

Πρόκειται για γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα προστασίας του καταναλωτή.
Σύνθεση: Αποτελείται σίτο 19 μέλη που εκπροσωπούν:
Α. Οργανώσεις Καταναλωτών
1.ΚΕΠΚΑ
2. ΙΝΚΑ
3. ΕΚΠΟΙΖΩ
4. ΚΕΠΚΑ Αθήνας
5. Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας
6. ΚΕΠΚΑ Δυτικής Ελλάδας
7. Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης
8. ΙΝΚΑ Μακεδονίας
9. Ένωση Καταναλωτών Λέσβου
Β. Οργανώσεις Εμπορίου - Βιομηχανίας – Γεωργίας
10. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
11. Εθνική Συνομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου
12.ΠΑΣΕΓΕΣ
Γ. Οργανώσεις Εργαζομένων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
14.ΓΣΕΕ
15.ΑΔΕΔΥ
16.ΚΕΔΚΕ
Δ. Διάφοροι
Συμμετέχουν επίσης δύο επιστήμονες που διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξη:
17. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

18. Δημήτριος Σπυράκος, Δικηγόρος
και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή
19. Σταματία Ντόντου

Γραμματέας
του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών είναι η κα. Κοίτη Παπαλουκά
Πότε συνεδριάζει: 4 Φορές το χρόνο
Που βρίσκεται:
Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών Υπουργείο Ανάπτυξης
Πλατεία Κάνιγγος
101 81 Αθήνα
Τηλ.: (01)3821 618

Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού

Τι είναι: Η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο με το ν.2251/94
Τι κάνει:
Επιλύει συμβιβαστικά τις διαφορές μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών Μπορ&ί να απευθυνθεί κάθε καταναλωτής είτε άμεσα είτε μέσω του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ποιοι συμμετέχουν
Είναι τριμελής επιτροπή που έχει ως πρόεδρο ένα εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου και από ένα Ένωσης Καταναλωτών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Που βρίσκεται:
Στην έδρα κσθε Νομαρχίας. Στη θεσσαλονίκη στεγάζεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας θεσσαλονίκης, Βασ. Ηρακλείου 12, τηλ. (031) 554-222.6
Διεύθυνση Εμπορίου
Οι υπηρεσιακές αρμοδιότητες της αφορύν τους καταναλωτές, καθώς επίσης τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο.
Τμήμα Α' (αγοράς και ανταγωνισμού). Αρμοδιότητες:
θέματα ανταγωνισμού.
• Καταναλωτική πίστη (καταναλωτικά δάνεια-πωλήσεις με δόσεις).
Πλανόδιο Εμπόριο (έκδοση αδειών).
• Άδειες εκθέσεων (έκδοση αδειών και παρακολούθηση για την τήρηση των κανόνων ορθής λειτουργίας αυτών).
Τηλέφωνα του τμήματος που εξυπηρετούνται οι καταναλωτές (θεσσαλονίκη): (031) 554-231

ΤΜΗΜΑ Β’(προστασίας καταναλωτη)Αρμοδιότητες:
Θέματα διαμόρφωσης τιμών και επάρκειας αγαθών.
Αγορανομικοί έλεγχοι
Έλεγχος κόστους των εγχώρια παραγομένων και εισαγομένων προϊόντων.
Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου (πρώην Αγορανομική Επιτροπή). Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα για παραβάτες του αγορανομικού κώδικα.
Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, της οποίας αρμοδιότητα είναι ο διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών.
Τηλέφωνα του τμήματος που εξυπηρετούνται οι καταναλωτές (θεσσαλονίκη): (031) 554-222, 554-228

Τμήμα Γ (τεχνικού ελέγχου). Αρμοδιότητες:
• Έλεγχος ποιότητας τροφίμων και ειδών βιοτικής ανάγκης, ο οποίος περιλαμβάνει επιθεωρήσεις στους χώρους παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων στην κατανάλωση
• Δειγματοληψίες των παραπάνω προϊόντων τα οποία εξετάζονται από τα αρμόδια εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές.
• Επεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις καταγγελίας καταναλωτών, σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και παραπέμπει τους παραβάτες στα στα αρμόδια δικαστήρια για τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή για Διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα ή και κλείσιμο των επιχειρήσεων για ορισμένο χρονικό διάστημα).
• προβαίνει σε δεσμεύσεις ακαταλλήλων προϊόντων καθώς επίσης προϊόντων με ελλιπή ή παραπλανητική επισήμανση για την προστασία των καταναλωτών.
Τηλέφωνα του τμήματος που εξυπηρετούνται οι καταναλωτές (θεσσαλονίκη): (031) 554-224, 554-225

Τμήμα Δ' (μετρολογίας). Αρμοδιότητες:
• Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο μετρικό σύστημα
• Έλεγχος της νομιμότητας των μετρικών και σταθμικών μονάδων που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται.
• Εποπτεία του αρχικού και περιοδικού ελέγχου των μετρικών και σταθμικών οργάνων, που διενεργούνται από τις αστυνομικές αρχές
• Διενέργεια εκτάκτων και αγορανομικών ελέγχων στα μετρικά και σταθμικά όργανα.
• Μετρολογικοί έλεγχοι στη διακίνηση των υγρών καυσίμων.
Τηλέφωνα του τμήματος που εξυπηρετούνται οι καταναλωτές (θεσσαλονίκη): (031) 554-229

Τμήμα Ε' (Λαϊκών Αγορών). Αρμοδιότητες:
• Έκδοση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών)
• Εποπτεία Λαϊκών Αγορών
• Οργάνωση των χώρων που διενεργούνται οι Λαϊκές Αγορές.
Τηλέφωνα του τμήματος που εξυπηρετούνται οι καταναλωτές (θεσσαλονίκη): (031) 554-220, 554-221
Διευθυνση Εμπορίου:Τμημα Διοικητικών υποθέσεων τ.θ.14536 Βας.Ηρακλείου 12

Γενικό Χημείο του Κράτους
ΕΙναι η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της ποιότητας, της παρουσίασης — του χαρακτηρισμού των αλκοολούχων ποτών (ούζου, λικέρ, τσίπουρου, brahdyκλπ,) των οίνων, του ζύθου και του όξους, που παράγονται σε εργοστάσια της περιοχής αρμοδιότητάς της.
Αρμοδιότητες:
Α. Εποπτεύει και ελέγχει το εργοστάσιο παραγωγής
• α. Οινοπνεύματος -
β. Οινοπνευματοδών ποτών (ποτοποιεία)
• γ Αποσταγμάτων
• δ. Οίνων
• ε. Ζύθου
• στ Ζυμών αρτοποιία

Β. Παρέχει τεχνιχή υποστήριξη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή (Τελωνείο), για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου Περί Φορολογίας αλκοόλης-αλκοολούχων ποτών.

Εξυπηρέτηση Πολιτών
Χορηγεί άδειες:
• α. Εισαγωγής-προμήθειας οξικού οξέος
• β Εισαγωγής-προμήθειας χλωρικού καλίου (για πυροτεχνήματα)
• γ. Λειτουργίας εργαστηρίων εμφιάλωσης οίνων και βερμούτ
• δ. Παραγωγή όξους
• ε. Χορηγεί βεβαιώσεις σε συνεργεία για εκτέλεοη εργασιών υποκαπνισμού (απεντομώσεις)
• στ. Ενεργεί μετουσιώσεις σε οινόττνευμα που προορίζεται:
1.Για παραγωγή ούζου
2.Για παραγωγή καλλυντικών-αρωμάτων
3.Για βιομηχανική χρήση

1. Αποστολή
1.1 Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ) είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που έχει ως αποστολή:
• Την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
• Την διασφάλιση των εσόδων του Κράιους
• Την προστασία της υγείας και των ουμφερόνιων των καταναλωτών
• Την επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών
• Τη στήριξη της υγειούς λειτουργίας της αγοράς
1.2 Το Γενικό Χημείο του Κράτους ιδρύθηκε το 1929 με το Νόμο 4328, με τον οποίο συνενώθηκαν όλα τα εργαστήρια που λειτουργούσαν στο δημόσιο τομέα την εποχή αυτή. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ισχυρής επιστημονικής-εργαστηριακής μονάδας, που κατόρθωσε γρήγορα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε κορμό του συστήματος ελέγχου προϊόντων στη χώρα μας. Στα 70 περίπου χοόνια λειτουργίας του, το Γ,Χ Κ αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στο Νόμο2343/95, άρθρο 11, καταγράφονται οι αρμοδιότητες του Γ.Χ,Κ. όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

2.Πεδίο Δράσης
2.1 Για την εκπλήρωση της αποστολής του Γ.Χ.Κ δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα. Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων, όπως είναι η θέσπιση των όρων που πρέπει να πληρούν διάφορα τρόφιμα, προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση. Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οε διάφορους τομείς δραστηριότητας του. προβάλλοντας εθνικές θέσεις. Πραγματοποιεί εργαστηριακές εξετάσεις διαφόρων προϊόντων, προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Προβαίνει σε επιθεωρήσεις χώρων παρασκευής ή διάθεσης προϊόντων, καθώς και στη λήψη δείγματων από τους χώρους αυτούς .Εκδίδει αδειες λειτουργίας εργοστασίων. Προσφέρει επιστημονική υποστήριξη στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές,ώστενα μην θίγονται τα συμφέροντα του δημοσίου Παρεχει την συνδρομή
στις δικαστικές, αστυνομικές και άλλες κρατικές αρχές για την επίλυση τεχνικής φύσης ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των νόμων. Μελετά τα ελληνικά προϊόντα, ώστε να συμβάλλει στην αξιοποίηση τους και τη διεθνή προβολή τους Διοργανώνει προγράμματα ενημέρωσης γύρω από τη νομοθεσία που ισχύει στα θέματα αρμοδιότητας του.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο Γ.Χ.Κ Καλύπτουν τα ακόλουθο αντικείμενα:
• Τρόφιμα
• Ποτά (αλκοολούχα και μη)
• Πόσιμα νερά
• Επιφανειακά νερά
• Απόβλητα
• Χημικές ουσίες και παρασκευάσματα πλαστικά
• Απορρυπαντικά
• Χαρτί
• Δέρμα
• Μέταλλα
• Λιπάσματα και καύσιμα
• Λιπαντικά
• Χρώματα
• Ρύπανση περιβάλλοντος
• Ναρκωτικά
• Βιομηχανικές πρώτες ύλες
Το εργαστήρια του Γ.Χ.Κ διαθέτουν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος σε συνδιασμό με την εμπειρία και την κατάρτιση του προσωπικού διευκολύνει την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών εξετάσεων και παράλληλα διευκολύνει την επίλυση σύνθετων επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων που προκύπιουν εκτάκτως. Στο ανώτερο πλαίσο, το Γ.Χ.Κ συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημοσίου τομεα, όπως του Υπουργείο Υγείας, ίο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ίο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.ο Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικοί) και του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και με φορείς εργαστηριακού ελέγχου αναλόγου πεδίου δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Επίσης, συνεργάζεται με επιστημονικούς συλλόγους και διεθνείς οργανισμούς συμμετέχοντας ενεργά στην προώθηση των επιστημονικών αναζητήσεων.

Δομή
3.1 Η κεντρική υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους αποτελείται από οκτώ (8) διεθύνσεις:
• 1. Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης
• 2. Διεύθυνση τροφίμων
• 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
• 4. Διεύθυνση Πετροχημικών
• 5. Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων
• 6. Διεύθυνση Φορολογικος Οινοπνεύματος .
• 7. Διεύθυνση Φοροτεχνική|
• 8. Διεύθυνση Χημικοτεχνική Δασμολογίου
Που θα το βρείτε
Γενικό Χημείο του Κράτους
Γ’ Χημική Υπηρεσία θεσσαλονίκης
Τθ: 14528
Ναυάρχου Βότση 1-θεσσαλονίκη
ΤΚ: 546 25
Τηλ.: (031) 531-141, 53β-323, 536-324
Τηλ. Δ/ντού: (031) 530-497
Fax: (031) 531-140
TELEX: (031) 418-926

Αγορανομία

Με θέματα Αγορανομίας στην πόλη και ολόκληρο το νομό θεσσαλονίκης, ασχολούνται οι παρακάτω Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας:

Α. Τμήμα Αγορανομίας θεσσαλονίκης
Έδρα:θεσ/νίκη, οδός Δωδεκανήσου 4, τηλ (031) 554-143, 554-140
Περιοχή Ελέγχου:Πόλη θεσ/νίκης, εκτός περιοχής πολυδύναμων τμημάτων και ολόκληρος ο νομός
Β. Αστυνομικό Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας θεσ/νίκης Έδρα: θεσ/νίκη, οδός Δωδεκανήσου 4, τηλ (031) 550-639, 550-117 Περιοχή Ελέγχου:Εδαφική αρμοδιότητα υπηρεσίας του
Γ. Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας θεσ/νίκης
Έδρα:
θεσ/νίκη, οδός Λυκάονος 13, τηλ. (031) 912-112
Περιοχή Ελέγχου.'Εδαφική αρμοδιότητα υπηρεσίας του
Δ. Αστυνομικό Τμήμα Άνω Πόλης θεσ/νίκης
Έδρα:
θεσ/νίκη, οδός Σοφοκλέους 3 , τηλ. (031) 241-672
Περιοχή Ελέγχου:Εδαφική αρμοδιότητα υπηρεσίας του
Ε. Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου θεσ/νίκης Έδρα: θεσ/νίκη, οδός Ν. Ζέρβα, τηλ, (031) 756-229
Περιοχή Ελέγχου:Εδαφική αρμοδιότητα υπηρεσίας του
ΣΤ. Επίσης αγορονομικούς-αστυκτηνιατριούς ελέγχους, για την καταλληλότητα ή μη των πάσης φύσεως τροφίμων, ενεργούν σε συνεργασία με τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες τόσο στην πόλη της θεσσαλονίκης, όσο και στο νομό θεσ/νίκης, οι Αστυκτηνίατροι της Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα τη θεσ/νίκη, οδός Τανταλίδου 8, τηλ. (031) 553-812.

                                                             ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τι Είναι Ποιότητα;

Η Γνώση, η Ασφάλεια, η Συνέπεια, η Προστασία, η Εγγύηση, η Διάρκεια, η Εξυπηρέτηση, οι Καλοί Λογαριασμοί, η Οικονομία.
Ποιότητα είναι ό,τι μου προσφέρει ικανοποίηση κάθε φορά που πραγματοποιώ μια συναλλαγή

Πότε Αγοράζω ποιότητα;

Ποιότητα αγοράζω μόνον όταν αισθάνομαι ότι η ικανοποίηση που μου προσφέρουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγόρασα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες μου σε συνάρτηση με τα χρήματα που πλήρωσα.

Πως Αγοράζω ποιότητα;
Προσδιορίζω τις ανάγκες μου.
Ενημερώνομαι για τα δικαιώματα μου με σύμβουλο μου το ειδικό έντυπο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και τα διεκδικώ.
Επιλέγω προσεκτικά τα εναλλακτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που με ικανοποιούν.
Συγκρίνω τις τιμές.
Καταλήγω στο προϊόν ή την υπηρεσία που μου προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση με τη μικρότερη τιμή.
Αξιοποιώ την εμπειρία μου.

ΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΖΩ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; ΠΩΣ ΑΓΟΡΑΖΩ ΠΟΙΟΤΗΤΑ;
Τρόφιμα
Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει προσυσκευασμένα τρόφιμα, πρέπει να γνωρίζει ότι στην ετικέτα αναγράφονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγει αυτό το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με τον καλύτερο τρόπο.
Στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος
• Ο κατάλογος των συστατικών
• Η καθαρή ποσότητα
• Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και, για τρόφιμα που μπορεί να υποστούν αλλοίωση, η τελική χρονολογία ανάλωσης
• Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης
• Τα στοιχεία του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή και του πωλητή ή γενικά κάποιου υπευθύνου
• Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψη του μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή
Όλες οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται και στα Ελληνικά.
Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους καταναλωτές είναι να διαβάζουν με προσοχή τον κατάλογο των συστατικών, αφού έτσι μπορούν να έχουν πλήρη γνώση της σύστασης του τροφίμου, καθώς επίσης και των προσθέτων που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή του.
Να αποφεύγονται συσκευασμένα τρόφιμα χωρίς επισήμανση, άγνωστης προέλευσης, διότι ενδέχεται να είναι νοθευμένα ή ακατάλληλα.

Εμφιαλωμένο Νερό & Αναψυκτικά

Είναι πλέον υποχρεωτικό να αναγράφεται στη συσκευασία του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης.
Υπεύθυνοι για την ύπαρξη της ενδεικτικής τιμής είναι τόσο οι επιχειρήσεις παραγωγής των προϊόντων αυτών όσο και οι λιανοπωλητές.
Η ενδεικτική τιμή ισχύει ως ανώτατη σε συγκεκριμένους χώρους, λόγω της μονοπωλιακής τους θέσης:
Αεροδρόμια , Σιδηροδρόμους ,Πλοία,Αρχαιολογικούς χώρους, Αθλητικούς χώρους
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην αγοράζετε αδιαμαρτύρητα εμφιαλωμένο νερό ή αναψυκτικό σε τιμή ανώτερη της αναγραφόμενης ενδεικτικής στους χώρους που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, να καταγγέλλετε το συμβάν.

Παιχνίδια
Όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Κοινότητα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται από την κοινοτική και την εναρμονισμένη Ελληνική νομοθεσία.
Η συμμόρφωση των παιχνιδιών με τις απαιτήσεις αυτές επισημαίνεται με την ένδειξη “CE” που τίθεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή,ενώ πρέπει να φέρουν και προειδοποίηση αν τυχόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάποια ηλικία και κάτω.
Καθήκον του κάθε κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών του είναι να ελέγχει αν τα παιχνίδια φέρουν το “CE”,που αποτελεί διαβατήριο για την κυκλοφορία στην αγορά,και αν αυτά που φέρουν το “CE” συμμορφώνονται πράγματι προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.
Αφού λοιπόν το σήμα τίθεται από τους κατασκευαστές και αφού πάντα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως,για λόγους κόστους μπορεί να το θέτουν χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμο,οι δε έλεγχοι δεν μπορεί παρα να είναι δειγματοληπτικοι,αυτό σημαίνει ότι το “CE” είναι ένδειξη αλλά όχι και εγγύηση ασφάλειας του παιχνιδιου.
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν έχουν και οι γονείς ευθύνη.
Γενικά, συνιστάται στους γονείς να μην παρασύρονται από τη διαφήμιση που ωθεί στον υπερκαταναλωτισμό και να καλλιεργούν στα παιδιά τους κριτικό πνεύμα απέναντι στα στερεότυπα που προβάλλονται, επιλέγοντας παιχνίδια που προάγουν την ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία του παιδιού.
Συμβουλές:
• Πριν αγοράσετε ελέγξτε αν υπάρχει το '”CΕ” ή και τυχόν ένδειξη για την ηλικία,προκειμένου να μην αγοράσετε παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
• Διαβάστε τυχόν οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού.
• Εφαρμόστε τυχόν οδηγίες του τύπου: "Προσοχή! Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκων".
• Μην διστάζετε να αναφέρετε στις αρμόδιες αρχές τυχόν παρατηρήσεις σας για κάποιο παιχνίδι, προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα, εφόσον απαιτείται. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη για τον πληρέστερο έλεγχο της αγοράς.
Ρούχα & Παπούτσια
• Κάθε ρούχο που διατίθεται στην αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φέρει σταθερά προσαρμοσμένη ετικέτα, στην οποία αναγράφονται οι ίνες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την ύφανση.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται και στα Ελληνικά.
• Υποχρεωτική είναι και η επισήμανση των παπουτσιών, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση των μερών τους, καθώς και για τα υλικά από τα οποία αποτελούνται. Η επισήμανση στα παπούτσια γίνεται με αντίστοιχο εικονόγραμμα ("σκίτσο") ή γραπτές ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά.
• Επιπλέον, κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης παπουτσιών, είναι υποχρεωμένο να έχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο πινακίδα όπου απεικονίζονται όλα τα εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των παπουτσιών, καθώς και οι αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις που τα επεξηγούν, στην Ελληνική γλώσσα.
• Στα ράφια, στις προθήκες και στις βιτρίνες όπου εκτίθενται τα προϊόντα λιανικής πώλησης πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες με τις τιμές τους, στις οποίες περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Καύσιμα Κίνησης

Τα πρατήρια καυσίμων είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων σε φωτεινές πινακίδες εμφανείς στον οδηγό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και επιλογής.

Ανακοίνωση Ενδεικτικών Τιμών Καυσίμων

Ο καθορισμός ενδεικτικών τιμών σε εβδομαδιαία βάση για όλη τη χώρα και η ανακοίνωση τους στα μέσα ενημέρωσης και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις γίνεται κάθε Πέμπτη.
Στόχος:
Συγκράτηση τιμών - περιορισμός καταχρηστικών τιμών. Προσανατολισμός και προστασία του
Να ενημερώνεστε κάθε Πέμπτη για τις τιμές της επόμενης εβδομάδας.
Μην θεωρείτε άδικο κόπο την αναζήτηση πρατηρίου με φθηνότερες τιμές
Συμβάλλετε στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Ιδιωτική Ασφάλιση
Ο καταναλωτής πρέπει, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να συνάψει μια ασφαλιστική σύμβαση, να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών μέσω του εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για την ασφαλιστική αγορά, που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το δελτίο αυτό θα είναι κοινοποιήσιμο σε όλους τους πολίτες και θα περιέχει οικονομικούς δείκτες των εταιριών, καθώς και τις καταγγελίες οι οποίες έχουν αποδειχθεί βάσιμες.
• Ο ασφαλιστικός πράκτορας οφείλει να δώσει στον ενδιαφερόμενο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών.
Κατά την παράδοση του συμβολαίου, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει αναλυτικά και προσεκτικά τη σύμβαση, τόσο τους γενικούς όσο και τους ειδικούς όρους, να ελέγξει αν το ασφαλιστήριο περιέχει τις καλύψεις που εκείνος ζήτησε και αν το ύψος των ασφαλίστρων είναι ανάλογο των στοιχείων της σύμβασης και των καλύψεων που αυτή του παρέχει.
• Επίσης, πρέπει να γνωρίζει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι πλέον υποχρεωμένες να αναγράφουν τις εξαιρέσεις της ασφάλισης στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου.
• Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώνει το συμβόλαιο, παίρνοντας πίσω τα χρήματα του,εάν:
η κάλυψη που του δόθηκε παρεκκλίνει από αυτή που ζήτησε (προθεσμία 1 μηνός για
εναντίωση),
δεν ενημερώθηκε για τους ασφαλιστικούς όρους ή δεν του δόθηκαν οι απαιτούμενες πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης (προθεσμία 14 ημερών για εναντίωση).
• Οι εταιρίες υποχρεούνται να έχουν ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τα δικαιώματα του αυτά με σημείωση με έντονα γράμματα που να διακρίνεται από τα υπόλοιπα στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και να του έχουν χορηγήσει υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης.
• Ειδικά για την ασφάλιση αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει ότι η εταιρία υποχρεούται να ολοκληρώσει το διακανονισμό της ζημίας εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος.

Εάν θεωρείτε ότι μια ασφαλιστική εταιρία έχει παραβιάσει τους όρους της ασφαλιστικής σας σύμβασης ή το νόμο, σας παροτρύνουμε να υποβάλετε στα γραφεία της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο. Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τα παράπονα σας είναι η ακόλουθη:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέας Εμπορίου, Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, Πλατεία Κάνιγγος

Τραπεζικές Υπηρεσίες
• Πριν επιλέξετε οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία, αναζητήστε ενημερωτικά φυλλάδια από περισσότερες τράπεζες. Είναι υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτουν στους χώρους συναλλαγών ενημερωτικά φυλλάδια.
• Πριν συνάψετε οποιαδήποτε σύμβαση (δανείου, πιστωτικής κάρτας), ζητήστε να μάθετε, το ύψος της Συνολικής Ετήσιας Πραγματικής Επιβάρυνσης, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο το ονομαστικό επιτόκιο αλλά και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Να ενημερώνεστε για το επιτόκιο υπερημερίας που σας επιβαρύνει σε ημερήσια βάση από τη στιγμή που δεν εξοφληθεί μία δόση.
• Ζητήστε το κείμενο της σύμβασης, ώστε να το μελετήσετε πριν το υπογράψετε. Επίσης ζητήστε αντίγραφο της σύμβασης μετά την υπογραφή της. Προσοχή στα ψιλά γράμματα!
• Εάν θέλετε να διατυπώσετε παράπονο ή να προβείτε σε καταγγελία, απευθυνθείτε στην ειδική υπηρεσία της τράπεζας ή συμπληρώστε το ειδικό έντυπο παραπόνων ή καλέστε το τετραψήφιο 1720.

Τουρισμός
Ο καταναλωτής τουριστικών υπηρεσιών κατά τις συναλλαγές του με τους τουριστικούς επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζει τα εξής:
Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να είναι εφοδιασμένες με το ειδικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ. Οι Επιχειρήσεις αυτές είναι:
ο Όλα τα καταλύματα: ξενοδοχεία, μοτέλ, 1)bungalows, κάμπινγκς, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
ο Τα τουριστικά γραφεία (εσωτερικού ή γενικού τουρισμού)
ο Τουριστικά λεωφορεία
ο Ναυλομεσίτες
ο Επιχειρήσεις που προωθούν χρονομεριστικές μισθώσεις σε καταλύματα εσωτερικού-εξωτερικού (Time-sharing)
ο Οι επιχειρήσεις Rent a car
ο Τα καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν έχει το σήμα ο καταναλωτής μπορεί να την καταγγείλει στην τουριστική Αστυνομία ή στον ΕΟΤ.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνει ο καταναλωτής, κατά τις διαπραγματεύσεις του με ένα τουριστικό γραφείο για την πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού εντός ή εκτός Ελλάδας. Το οργανωμένο ταξίδι περιλαμβάνει ένα πακέτο υπηρεσιών, δηλαδή διαμονή σε κατάλυμα, μεταφορά, εστίαση ή άλλες εξυπηρετήσεις, τις οποίες ο τουριστικός πράκτορας θα φροντίσει να εξασφαλίσει για λογαριασμό του πελάτη-καταναλωτή.
• Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει από την έντυπη πληροφόρηση που οφείλει να του παρέχει το τουριστικό γραφείο, επακριβώς τις υπηρεσίες που θα του παρασχεθούν, τις τιμές, τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που θα τον εξυπηρετήσουν. Γι' αυτό ο πράκτορας οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως, πριν τη σύναψη της συμφωνίας και την καταβολή του τιμήματος και να φροντίσει για την έγγραφη συμφωνία σε κείμενο κοινά αποδεκτό: τη σύμβαση.
• Η σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον όρο ότι το ταξίδι είναι ασφαλισμένο και οποιαδήποτε ζημιά του καταναλωτή από ατύχημα ή άλλο λόγο που οφείλεται στον ίδιο τον πράκτορα ή στις συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις, θα καλυφθεί από την Ασφαλιστική Εταιρία. Επίσης η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η επιστροφή του καταναλωτή στον τόπο εκκίνησης του είναι εξασφαλισμένη σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του πράκτορα.
Συνεπώς στη σύμβαση πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος της επιστροφής, το τηλέφωνο και το πρόσωπο που θα αναλάβει την επιστροφή.
Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση πρέπει να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία με τις αναγκαίες λεπτομέρειες που θα κάνουν το ταξίδι ευχάριστο χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και ταλαιπωρίες και θα δώσουν στον καταναλωτή την αίσθηση της σιγουριάς.
• Για πληροφορίες τουριστικού περιεχομένου (π.χ. δρομολόγια ΟΣΕ-ΚΤΕΛ κλπ. ωράρια μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, φυλλάδια με αξιοθέατα και ειδικά θέλγητρα κάθε περιοχής κλπ) ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών ΕΟΤ: Αμερικής 2 - Σύνταγμα, τηλ.: 3224128 ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΤ και την Τουριστική Αστυνομία, τηλ.: 171 ή στα Γραφεία Πληροφοριών Νομαρχιών ή ΟΤΑ.

Πωλήσεις από Απόσταση
Στις πωλήσεις από απόσταση, (πωλήσεις που γίνονται με προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφώνου, εντύπων που αποστέλλονται στους καταναλωτές κλπ.), οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι διατρέχουν αυξημένους κινδύνους, είτε το προϊόν που θα αγοράσουν να αποδειχθεί ακατάλληλο για τη χρήση που το θέλουν, είτε ο προμηθευτής τους να μην ανταποκριθεί επαρκώς στις υποχρεώσεις του.
Καλό λοιπόν είναι σ' αυτές τις συναλλαγές οι καταναλωτές:
• Να μη συναλλάσσονται με προμηθευτές που δεν δηλώνουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους (επωνυμία, Δ/νση κλπ) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου τους. Ο Αριθμός Μητρώου Προμηθευτή αναφέρεται υποχρεωτικά από τους προμηθευτές στις προς τους καταναλωτές προτάσεις πώλησης, ως απόδειξη ότι αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο Προμηθευτών που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
• Να μην πληρώνουν ποτέ προκαταβολές πριν τουλάχιστον την παραλαβή των ειδών που παρήγγειλαν.
• Να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα, μέσα σε τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή των ειδών, να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση που έχουν κάνει με συστημένη επιστολή τους προς τον προμηθευτή, να επιστρέψουν τα είδη και να τους επιστραφούν τα χρήματα που ενδεχομένως έχουν πληρώσει.
• Στην περίπτωση υπαναχώρησης τους να κρατούν μια φωτοτυπία της επιστολής υπαναχώρησης καθώς και την απόδειξη του ταχυδρομείου.
• Να είναι επιφυλακτικοί έναντι εντόνως δελεαστικών "προσφορών-δώρων" διότι είναι αρκετά πιθανόν να πέσουν θύματα παραπλάνησης.
• Να επιδιώκουν να εξοφλούν την αξία των ειδών που παρήγγειλαν από απόσταση μετά την πάροδο της προθεσμίας υπαναχώρησης τους, ούτως ώστε αν μετανιώσουν για τη σύμβαση που έκαναν, να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τα χρήματα τους από κάποιον κακόπιστο προμηθευτή.

Πωλήσεις με Δόσεις
Τα καταστήματα λιανικής πώλησης, βάσει Αγορανομικής Διάταξης, υποχρεούνται σε κάθε εκτειθέμενο για πώληση είδος "επί πιστώσει" να αναγράφουν, στις υποχρεωτικά αναρτημένες πινακίδες, τα παρακάτω στοιχεία:
• Την αξία του είδους για πώληση τοις μετρητοίς (η οποία ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την επί πιστώσει)
• Την αξία του είδους για πώληση επί πιστώσει (δόσεις) και το επιτόκιο που έχει υπολογισθεί για τη διαμόρφωση της
• Το ποσό της τυχόν προκαταβολής που καλείται να καταβάλει ο αγοραστής
• Τον αριθμό των δόσεων και το ποσό της κάθε δόσης
• Τη συνολική ετήσια πραγματική επιβάρυνση (ΣΕΠΕ) που αποτελεί το πιο αξιόπιστο συγκριτικό στοιχείο για το πραγματικό κόστος της πίστωσης.
Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά και σε κάθε διαφήμιση πώλησης ειδών επί πιστώσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ορισμένα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών διαφημίζουν ότι πωλούν ηλεκτρικά είδη στην ίδια τιμή, είτε πρόκειται για καταβολή τοις μετρητοίς είτε για καταβολή επί πιστώσει (άτοκες δόσεις), πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Αυτό αποτελεί παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και επισύρει διοικητικές κυρώσεις

Χρήσιμες Πληροφορίες
Ο τεχνίτης είναι υποχρεωμένος
• να διαθέτει εγκεκριμένη από την πολιτεία άδεια που ανανεώνεται περιοδικά και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο είδος εργασίας
• μετά τη λήξη των εργασιών εγκατάστασης να εκδίδει Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη, με την οποία βεβαιώνει την έντεχνη κατασκευή των εγκαταστάσεων
• να διαθέτει τιμοκατάλογο των βασικών εργασιών που προσφέρει
Ο καταναλωτής θα πρέπει:
• να βεβαιώνεται ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης του επαγγέλματος
• να ζητά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση από τον εγκαταστάτη ότι οι εργασίες έγιναν σωστά
• να ζητά θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών
Επίσης συνιστάται ο καταναλωτής:
• να ρωτά εκ των προτέρων για το κόστος της επίσκεψης του τεχνίτη στην κατοικία του
• να ζητά προεκτίμηση του συνολικού κόστους επισκευής (κόστος ανταλλακτικού καιεργασίας)
• να ζητά γνήσιο ανταλλακτικό ή εγκεκριμένα υλικά
• να ζητά εγγύηση τόσο για το ανταλλακτικό και για τα υλικά όσο και για την εργασία που προσφέρθηκε
• να ζητά τον τιμοκατάλογο από τον τεχνίτη
"Διαρκή αγαθά" ονομάζονται τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αναλώσιμα, αλλά προορίζονται για μακροχρόνια χρήση π.χ. οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές οικιακές και άλλες.

Σε κάθε πώληση διαρκούς αγαθού, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει υποχρεωτικά να χορηγείται εγγύηση, η οποία πρέπει:
ο να αναγράφει τα στοιχεία του προμηθευτή, του δικαιούχου, τους όρους και την ημερομηνία έναρξης
ο να αναγράφει τη διάρκεια της
ο να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων
Είναι προφανές ότι πριν την αγορά ενός προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους της εγγύησης που προσφέρει ο κάθε κατασκευαστής. Για την επισκευή μιας συσκευής εκτός εγγύησης, ο νόμος ορίζει ότι είναι υποχρέωση του προμηθευτή να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων που απαιτούνται για τη χρήση τους, σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές στους καταναλωτές σημείο τον τιμοκατάλογο τους. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι:
Καθαριστήρια,Σιδερωτήρια,Κουρεία,ΚομμωτήριΑ,Συνεργεία αυτοκινήτων, Φωτοτυποδακτυλογραφικές εργασίες,Συντήρηση και επισκευή καυστήρων
Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβήτων, κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρων
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Χώροι στάθμευσης (πάρκινγκ)
Επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης (ζαχαροπλαστεία, μπαρ, κυλικεία, καφετέριες, καφενεία

Δημόσιες Επιχειρήσεις
• Όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αναλαμβάνουν καθορισμένες υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές ή δεσμεύονται απέναντί τους, ορίζοντας συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια εκτέλεσης εργασιών καθώς και χρηματική αποζημίωση στις περιπτώσεις όπου επιδεικνύουν ασυνέπεια.Δ.Ε.Η.
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (έως 4 ώρες)
Αν καεί η ασφάλεια του μετρητή σας, επεμβαίνουμε μέσα σε 4 ώρες από την αναγγελία σας εντός ωραρίου της Υπηρεσίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ (έως 3 ημέρες)
Αν ζητάτε ηλεκτροδότηση ή υπάρχει ήδη το καλώδιο παροχής, ο μετρητής τοποθετείται και συνδέεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ (Αυθημερόν)
Η επανασύνδεση γίνεται αυθημερόν μετά την εξόφληση του χρέους σας.

ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ (έως 2 ημέρες)
Αν ζητάτε εσείς διακοπή ή επανασύνδεση της παροχής (π.χ. λόγω μετακόμισης) αυτή πραγματοποιείται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (έως 3 ώρες)
Τα ραντεβού σας με τη Δ.Ε.Η, για εκτέλεση εργασιών στο ακίνητο σας ορίζονται και τηρούνται μέσα σε διάστημα 3 ωρών.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ:
Εάν η Δ.Ε.Η, δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις, δεσμεύεται να καταβάλει στον καταναλωτή το ποσό των 5.000 δρχ. ως απόδειξη της βούλησης της να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας.

 

 

Ε.ΥΔ.Α.Π.

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ (24 ώρες)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (36 ώρες)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Η ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΝΟΜΙΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (6 ώρες)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ:

Εάν η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις, δεσμεύεται να καταβάλει στον καταναλωτή το ποσό των 5.000 δρχ. ως απόδειξη της βούλησης της να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας.

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (30 ημέρες)
Μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου*. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ικανοποίησης του αιτήματος, ο Ο.Τ.Ε. επιστρέφει άτοκα στον καταναλωτή το τέλος σύνδεσης.

Ο.Τ.Ε

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(30 ημέρες)
Μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου*
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ικανοποίησης, ο Ο.Τ.Ε. δεν εισπράττει το τέλος μεταφοράς.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (48 ώρες)
Αν διακόπηκε από υπαιτιότητα του Ο.Τ.Ε., μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποκατάστασης ο Ο.Τ.Ε. μειώνει το πάγιο τέλος ανάλογα με τον χρόνο διακοπής της σύνδεσης.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ (Αυθημερόν)
Αυθημερόν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επανασύνδεσης ο Ο.Τ.Ε. επιστρέφει στον   καταναλωτή το εισπραχθέν τέλος.

*0 Ο. Τ.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις περιοχές όπου υπάρχει οργανωμένο δίκτυο.

Ο.Σ.Ε.

Ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (εισιτηρίου) ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ:

Α) Την αλλαγή ημερομηνίας και αμαξοστοιχίας του ταξιδιού του πριν την αναχώρηση. Β) Την επιστροφή αντίτιμου του εισιτηρίου του με παρακράτηση υπέρ Ο.Σ.Ε.
α) 20%, μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την αναχώρηση.
β) 30%, κατά την ημέρα του ταξιδιού αλλά πριν την αναχώρηση.
γ) 50%, μετά την αναχώρηση.
δ) Για τις αποσκευές γίνεται παρακράτηση 20%.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ:
α) Να διακόψει το ταξίδι και να ζητήσει επιστροφή αντιτίμου για το τμήμα της διαδρομής που δεν διανύθηκε.
β) Να συνεχίσει το ταξίδι με το επόμενο, ακόμη και με ανώτερης κατηγορίας και θέσης τρένο, δρομολόγιο.
γ) Να επιστρέψει ατελώς με το πρώτο κατάλληλο τρένο στην αφετηρία και να αξιώσει επιστροφή αντιτίμου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΕ Ή ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
Τα δρομολόγια εκτελούνται βάσει πινάκων που ανακοινώνονται έγκαιρα. Το νωρίτερα δρομολόγιο εκτελείται στις 4.23' το πρωί και το αργότερο στις 1.50' το βράδυ. Λεπτομέρειες υπάρχουν σε σχετικές πινακίδες στα τρόλεύ, στις στάσεις και στα σταθμαρχεία. Η απόσταση μεταξύ δύο δρομολογίων είναι μεταξύ 5' και ΙΟ'.
Το προσωπικό του ΗΛΠΑΠ πρέπει να συμπεριφέρεται με σεβασμό, ευπρέπεια και ευγένεια προς το επιβατικό κοινό. Σε αντίθετη αποδεδειγμένη περίπτωση κάθε θιγόμενος δικαιούται αποζημίωση 10.000δρχ.
Ο ΗΛΠΑΠ αντιμετωπίζει εντός 5 το πολύ εργάσιμων ημερών κάθε περίπτωση εστίας ρύπανσης, δυσλειτουργίας, έλλειψης άνεσης σε σταθμούς και οχήματα που θα αναφέρει επιβάτης ή πολίτης. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται αποζημίωση 5.000 δρχ.
Σε κάθε σταθμαρχείο υπάρχει κιβώτιο παραπόνων-υποδείξεων. Έγγραφα αιτήσεων και   ερωτήματα του κοινού ή των πολιτών απαντώνται εντός 10 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται αποζημίωση ύψους 5.000 δρχ.
Τα λεωφορεία κυκλοφορούν από τις 5.30 έως τις 23.30 περίπου καθημερινά και από τις 6.00 έως τις 23.00 τις Κυριακές και εορτές.
Τοποθετεί σε καθορισμένες στάσεις και στέγαστρα ευανάγνωστες πινακίδες σήμανσης των γραμμών και δρομολογίων.
Στα σταθμαρχεία των λεωφορείων τοποθετεί κιβώτια παραπόνων-υποδείξεων και απαντά στα έγγραφα αιτήματα εντός 10 ημερών.
Το προσωπικό ΟΑΣΑ και ΕΘΕΛ πρέπει να συμπεριφέρεται ευγενικά στους καταναλωτές και να βοηθά τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Κάθε έγγραφο αίτημα καταναλωτή για μετακίνηση στάσεων και τροποποιήσεις δρομολογίων, απαντάται μέσα σε 15 ημέρες και αν χρειάζεται αυτοψία μέσα σε 25 ημέρες.
Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω διατάξεων, ο Οργανισμός καταβάλλει αποζημίωση έως 5.000 δραχμών είτε σε μετρητά είτε σε ισόποσο αριθμό εισιτηρίων.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
• Όλες οι επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία, καφετέριες κλπ.) πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τριπλότυπο δελτίο παραπόνων, το οποίο συμπληρώνει ο καταναλωτής, για τυχόν διατύπωση οποιουδήποτε παράπονου. Τα δελτία αυτά πρέπει να διατίθενται σε ειδική θέση στην είσοδο της επιχείρησης και η ύπαρξη τους πρέπει να επισημαίνεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου.
• Γενικά σε κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να εκφράσει οποιοδήποτε παράπονο για ελαττωματικό προϊόν ή κακή εξυπηρέτηση κατά την παροχή υπηρεσιών, μπορεί να απευθύνεται εγγράφως σιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, σημειώνοντας τα στοιχεία της επιχείρησης, του προϊόντος και του ακριβούς προβλήματος που αντιμετώπισε.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η παρέμβαση του καταναλωτή συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
Η χρήση του δελτίου ωθεί τον επαγγελματία στη βελτίωση των υπηρεσιών και διευκολύνει τις αρχές.

 

Ανοιχτή Γραμμή 1720

Η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τον καταναλωτή 1720, δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την πρόσβαση των καταναλωτών στην ποιότητα και στην ενημέρωση.

• Το 1720 πληροφορεί και ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματα τους στην αγορά:

* για τη διασφάλιση ποιότητας σε αγαθά και υπηρεσίες

* για την εγγύηση της διαφάνειας σε εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες

Το 1720 δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να καταγγείλει:

* βλάβες από ελαττωματικά προϊόντα

* ακαταλληλότητα ή νοθεία προϊόντων

* παραπλανητικές διαφημίσεις

*υπερχρέωση προϊόντων και υπηρεσιών

* καταχρηστικούς όρους συναλλαγών

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 1720.
Δικαίωμα στην ποιότητα και την ενημέρωση

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΤΟ 1985.

 

--Το δικαίωμα να κατοικεί και να εργάζεται σε περιβάλλον που δεν είναι απειλητικό, ούτε επικίνδυνο για την υγεία του και στο οποίο να μπορεί να ζεί με αξιοπρέπεια.
--Το δικαίωμα αποκτήσεως των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε να είναι ένας πληροφορημένος καταναλωτής
--Το δικαίωμα για αποζημίωση σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων και ανεπαρκούς παροχής υπηρεσιών.
--Το δικαίωμα να εκφράζει τα συμφέροντά του στη λήψη και στην εκτέλεση πολιτικών αποφάσεων που τον αφορούν ως καταναλωτή.
--Το δικαίωμα προστασίας κατά της παραπλανητικής διαφήμισης και ετικετοποίησης,καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για μια σωστή επιλογή.
--Το δικαίωμα προστασίας από την κυκλοφορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που είναι επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή.
--Το δικαίωμα να αποκτά τα βασικά προιόντα και υπηρεσίες που εγγυώνται την επιβίωση του:επαρκή τροφή,πούχα,κατοικία,ιατρική περίθαλψη,μόρφωση και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης

**Οι πληροφορίες του τεύχους αυτού προέρχονται απο την σελίδα του ΚΕΠΚΑ στο Internet και απο εντυπα του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Nόμος 2251/94 ] [ Για τον καταναλωτη ]
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ]